Yayin Askıya Alınan Adalet - Adalete Erişim ve Türkiye'de Olağanüstü Hâl

2171
Askıya Alınan Adalet - Adalete Erişim ve Türkiye'de Olağanüstü Hâl
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Bilgi Notu
Cenevre
2018
Bu rapor, olağanüstü hâl ve gerçekleştirilen reformların Türkiye’de yaşayan insanların insan hakları ihlallerine karşı etkili hukuki yollara erişme kapasitesi üzerinde sahip olduğu etkinin genel bir değerlendirmesini sağlayacaktır.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Adalete Erişim
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.