Yayin Sivil Toplum Kuruluşları için OPSC ve OPAC İhtiyari Protokolleri Hakkında Raporlama Rehberi

2172
Sivil Toplum Kuruluşları için OPSC ve OPAC İhtiyari Protokolleri Hakkında Raporlama Rehberi
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child); Laura Theytaz Bergman
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2010
Bu rehber; STK’ların Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisine İlişkin İhtiyari Protokolü (OPSC) ve Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olması Konusunda Ek İhtiyari Protokolü (OPAC) daha iyi anlamasını sağlamayı amaçlar. Böylece STK’ların protokollere ilişkin raporlamaları etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri teşvik edilmektedir. OPSC ve OPAC ihtiyari protokolleri, çocuk haklarına yönelik en kötü ihlallerden bazılarını içermektedir. Bu protokoller ile ilgili raporlama süreçleri; ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına (STK'lara) devletin bu iki protokol kapsamındaki hükümleri uygulama çabalarını izleme fırsatı sunmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.