Yayin Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi

218
Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi
Save the Children (Çocukları Koruyun Birliği); Gerison Lansdown
El Kitabı/Kılavuz
Londra
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme, engelli toplulukların haklarının tanınmasına yönelik mücadelelerinin doruk noktasını temsil etmektedir. Gör Beni Duy Beni bu Sözleşmenin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi yanında, engelli çocukları desteklemek için nasıl kullanılabileceği üzerinde duran ilk kitaptır. Gör Beni Duy Beni şunları içerir: • iki Sözleşmenin maddelerini gösteren bir gözden geçirme aracı • Engelli çocuk haklarının, eğitim, aile hayatı, sağlık ve koruma gibi önemli alanlarda,- iki Sözleşmeye göre - ayrıntılı analizi • Engelli çocuk haklarının ayrı ayrı her alanı için savunuculuk ipuçları • Engelliliğe ilişkin haklara tarihsel genel bakış ve Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşmenin gelişimi • BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşmenin tam metni.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.