Yayin Çocuklarla Birlikte - Çocuklar İçin ÇHS Raporlamasında Çocuklara Eşlik Eden Sivil Toplum Kuruluşları için Bir Rehber

2190
Çocuklarla Birlikte - Çocuklar İçin ÇHS Raporlamasında Çocuklara Eşlik Eden Sivil Toplum Kuruluşları için Bir Rehber
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child); Sam Dimmock
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2011
Çocuk Hakları Komitesi için, Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki raporlama sürecine çocukların katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu Rehber, uygulamaya yönelik tavsiyeler sunmanın yanı sıra çocukların sürece dahil edilmesi yönünde STK’ları teşvik etmekte ve bunu da bugüne kadarki deneyimlerle ilgili bir dizi vaka çalışmasıyla ortaya koymaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.