Yayin Çocuk Hakları Komitesi’nin Raporlama Döngüsü - STK'lar ve UİHK'lar için Bir Rehber

2191
Çocuk Hakları Komitesi’nin Raporlama Döngüsü - STK'lar ve UİHK'lar için Bir Rehber
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child)
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2014
Raporlama Rehberimiz dördüncü baskısıyla STK’lara ve UİHK’lara, Komite ile etkin bir etkileşim kurmaları konusunda yardımcı olmaya yönelik en başarılı araçlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Raporlama Rehberi, önceki baskılarda olduğu gibi raporlama döngüsünün tüm aşamalarını açıklamakta ve Komite ile nasıl etkileşimde bulunulacağı ve Komite’nin tavsiyelerinin nasıl takip edileceği konusunda pratik tavsiyeler sunmaktadır. Bu yeni baskı, Komite’nin gelişme halinde olan çalışma yöntemlerini yansıtacak ve alternatif raporlar hazırlayan ve tavsiyeleri takip eden STK’lar ve UİHK’lar tarafından tespit edilen ve olumlu sonuçlara sahip olduğu kanıtlanan iyi uygulamaları dikkate alacak şekilde güncellenmiştir.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.