Yayin ÇHS Raporlaması için Cep Rehberim - Ülkelerinde Çocuk Haklarına Gösterilen Saygı Konusunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ile Konuşmak İsteyen Çocuklar ve Gençler için Bir Rehber

2192
ÇHS Raporlaması için Cep Rehberim - Ülkelerinde Çocuk Haklarına Gösterilen Saygı Konusunda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi ile Konuşmak İsteyen Çocuklar ve Gençler için Bir Rehber
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child)
El Kitabı/Kılavuz
Cenevre
2020
Bu rehber, çocuk hakları konusunda harekete geçmek ve “raporlama döngüsünün” farklı adımlarında bilgi sunarak BM Çocuk Hakları Komitesi (Komite) ile işbirliği yapmak isteyen çocukların liderliğindeki kuruluşlar ve çocuklar için hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.