Yayin Gezi Parkı Eylemleri

220
Gezi Parkı Eylemleri
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Raporlar
Londra
2013
Bu rapor Gezi Parkı eylem hareketini bastırma sürecinde yaşanan insan hakları ihlallerini belgelemekte ve Türkiye hükümetini toplanma özgürlüğüne saygı duymaya, polis şidetini durdurmaya ve barışçıl göstericilere karşı adil olmayan yargılamalara son vermeye çağırıyor.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.