Yayin Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti?

2205
Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti?
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)
E-Kitap
İstanbul
2020
12 Eylül darbesinin 40 yıldır devam eden ekonomik, toplumsal ve sendikal alandaki yıkıcı etkilerinin incelendiği kitapta, 12 Eylül darbesinin toplumsal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra DİSK’e yönelik yapılan sistemli saldırılar ve DİSK ana davasıyla ilgili bir bölüm de yer alıyor. Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti? kitabının editörlüğü Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik tarafından yapıldı. Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz (DİSK-AR) kitabın araştırmacıları olarak çalışmada yer aldı. Kitabın tasarımı Can Kaya tarafından gerçekleştirildi.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Örgütlenme Özgürlüğü
İşçiler/Çalışanlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.