Yayin İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

221
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) çerçevesinde Uluslararası Bilirkişi Heyetinin Raporu
Raporlar
2012
Türkiye’de insan hakları savunucularının büyük ölçüde suçlu olarak görülmesiyle ilgili olarak, Observatory Türkiye otoritelerini tavsiyelerinin dikkate alınmasına ve İnsan Hakları Savunucuları hakkındaki Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ne uymaya ve daha genel anlamda da, her türlü durumda insan haklarına ve temel özgürlüklere, Türkiye’nin kabul etmiş olduğu uluslararası ve bölgesel insan hakları araçlarına saygılı olmaya davet etmektedir.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.