Yayin Demokratik Yurttaşlık Alanının Daraltılması TİHV Akademi Bilgi Notu 2 - Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)

2235
Demokratik Yurttaşlık Alanının Daraltılması TİHV Akademi Bilgi Notu 2 - Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi; Aslı Davas, Serdar Tekin
Bilgi Notu
İzmir
2021
Araştırmada ifade, toplanma/gösteri, örgütlenme ve medya özgürlüklerine odaklanmamız, bu özgürlüklerin demokratik yurttaşlık alanı açısından asli bir önem taşımasından kaynaklanıyor. Yurttaşlar ancak bu özgürlüklerin korunduğu koşullar altında toplumun tamamını veya bir bölümünü ilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe paylaşabilir, karar alıcıları eleştirebilir, sorunlara müdahale edebilir ve böylece toplumun müşterek geleceğini şekillendirme sürecine etkin bir biçimde katılabilirler. Dolayısıyla “demokratik yurttaşlık alanı” kavramını, söz konusu özgürlükler tarafından güvenceye alınan etkinliklerin ifa edildiği tüm mecraları kapsayacak şekilde kullanıyoruz. Bilgi Notlarında belgeleyici bir yaklaşım izleyerek büyük ölçüde betimsel veriyi sunmakla yetindik. Ayrıntılı analiz ve yorumlarımızı ise 2021 sonunda yayımlanması planlanan nihai araştırma raporunda paylaşacağız. Bilgi Notları sırasıyla şu konulara odaklanıyor: 1. Öğrencileri hedef alan ifade, toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri, 2. Sokağı kapatmak: Toplanma ve gösteri özgürlüğüne yönelik ihlaller, 3. Siyaseti suçlulaştırmak: Örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlaller, 4. Söylem denetimi: İfade ve medya özgürlüğüne yönelik ihlaller, 5. Yeni rejime özgü bir suç: Cumhurbaşkanına hakaret.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.