Yayin Bilgi Notu - AİHM'e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi

224
Bilgi Notu - AİHM'e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
AİHM
2012
AİHM’e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.