Yayin Bilgi Notu - Cinsel Yönelim Sorunları

226
Bilgi Notu - Cinsel Yönelim Sorunları
AİHM Basın Birimi
Bilgi Notu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
2012
Bilgi Notu - Cinsel Yönelim Sorunları
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.