Yayin Başvuru No: 42711/13 Onurhan Solmaz ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği Üçüncü Taraf Görüşü

2270
Başvuru No: 42711/13 Onurhan Solmaz ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2020
İFÖD, Onurhan Solmaz Siyah Pembe/Türkiye davasına ilişkin bu üçüncü taraf görüşünde cinsel azınlıklarına karşı kullanılan nefret söylemi konusuna değinecektir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.