Yayin Başvuru No:. 43710/19 ve 43712/19 Bircan Alan/Türkiye ve Sait Alan/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2272
Başvuru No:. 43710/19 ve 43712/19 Bircan Alan/Türkiye ve Sait Alan/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2020
İFÖD, Bircan Alan/Türkiye ve Sait Alan/Türkiye (Başvuru No. 43710/19 ve 43712/19) davalarına ilişkin bu görüşünde 5651 sayılı Kanunun (İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun- “İnternet Yasası”) 9. maddesinin neden olduğu sistematik sorunlar ile bu durumun muhalif veya eleştirel seslerin hem ifade özgürlüğü hem de özel hayata saygı hakkı üzerinde oluşturduğu ayrımcı etki konusunu ele alacaktır.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.