Yayin Başvuru No: 57344/19 Atakan Akbaba/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2278
Başvuru No: 57344/19 Atakan Akbaba/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2020
İFÖD, Atakan Akbaba/Türkiye (No. 57344/19) başvurusuna ilişkin bu üçüncü taraf görüşünde sosyal medya platformlarında ifade özgürlüğü ve dine hakaret konusunu ele alacaktır. Bu davada, başvurucu Facebook üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekten (Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin ikinci fıkrası) hüküm giymiştir. Başvurucu 6 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Başvurucu, bu hüküm nedeniyle AİHS’nin 10. maddesinde öngörülen ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürmüştür
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.