Yayin Başvuru Numarası: 35786/19 Melike / Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2281
Başvuru Numarası: 35786/19 Melike / Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2020
İFÖD, Melike/Türkiye (no.35786/19) davasına ilişkin üçüncü taraf görüşünde, kamu görevlilerinin kendilerini sosyal medya üzerinden ifade etmeleri konusunu ele alacaktır. Bu davada, başvurucunun iş sözleşmesi, popüler bir sosyal medya platformu olan Facebook’ta başkaları tarafından paylaşılan siyasal nitelikteki içerikleri beğendiği için kamu otoriteleri tarafından disiplin yaptırımı olarak sona erdirilmiştir. Bu görüşte öncelikle Facebook gibi sosyal medya üzerinden paylaşılan içerikleri beğenmenin Sözleşmenin 10. maddesi altında korunan sembolik ifade özgürlüğü olduğu ve başvurucunun bir içeriği beğenerek kendini ifade ettiği ileri sürülecektir. AİHM’in defalarca belirttiği üzere, “ifade özgürlüğü sembolik eylemler ya da ifade jestleri yoluyla politik bir bağlamda kullanıldığında, bunların sınırlandırılmasında yönelik uygulamalarda üst düzey bir özen gösterilmelidir” (Szel ve Diğerleri/ Macaristan no. 44357/13,16.09.2014, § 57; Savva Terentyev/Rusya, no. 10692/09, § 74, 28.08.2018).
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.