Yayin Başvuru Numarası: 34161/19 Mustafa Necati Gültekin/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2282
Başvuru Numarası: 34161/19 Mustafa Necati Gültekin/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2020
İFÖD, Mustafa Necati Gültekin/Türkiye davasına ilişkin bu görüşünde sosyal medya platformlarında ifade özgürlüğü hususunu ele alacaktır. Bu davada, başvurucu Facebook platformu üzerinden yaptığı iki paylaşımı nedeniyle terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından tutuklanmış ve yargılanmıştır. Başvurucu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkûm olmuş ve hakkında 1 yıl, altı ay 22 gün hapis cezasına hükmedilmiştir. Mahkeme hükmün ertelenmesine hükmetmiştir. Aynı zamanda, başvurucu Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğundan ihraç edilmiştir. Bu görüşte gösterileceği üzere, herhangi bir kimse tarafından yapılan herhangi bir politik eleştiriye, Türk hükümeti tarafından hükümet karşıtı eleştirileri susturmak amacıyla sert bir şekilde cevap verilmekte, bu da demokrasi ve çoğulculuğun bastırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu davanın tek başına münhasır bir olay olmadığı, aksine ifade özgürlüğünün kötüye gidişinin bir örneği olduğu önemle belirtilmelidir. Bu davanın bu çerçevede incelenmesi gerekmektedir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.