Yayin Başvuru Numarası: 19165/19 Ömür Çağdaş Ersoy/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2283
Başvuru Numarası: 19165/19 Ömür Çağdaş Ersoy/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2019
İFÖD bu görüşünde, Ömür Çağdaş Ersoy/Türkiye (No. 19165/19) davası kapsamında Türkiye'de siyasetçilere yönelik hakaret konusunu ele alacaktır. Başvurucunun mahkumiyeti hakkındaki Türk Ceza Kanunu (125/3. maddesi) hükmü kamu görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak kamu görevlilerine karşı hakaret suçunu düzenlemesine rağmen bu hüküm, genellikle üst düzey politikacılara ve hükümet mensuplarına karşı eleştirel sesleri susturmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle görüş; Türkiye'de siyasetçileri eleştirilerden bağışık tutmak amacıyla hakaret düzenlemelerinin kullanılmasına odaklanacaktır. İşbu görüşte gösterileceği üzere, hakaret düzenlemeleri, siyasi konularla ilgili olarak hükümet yetkilileri lehine, eleştirileri susturmak için uygulanmakta ve bu durum, demokrasi ve çoğulculuğun engellenmesine neden olmaktadır. Mevcut davanın bu arka plan kapsamında incelenmesi gerekir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.