Yayin Başvuru Numarası: 54469/18 Leyla Birlik/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2285
Başvuru Numarası: 54469/18 Leyla Birlik/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2019
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Leyla Birlik başvurusunun Türkiye’deki genel siyasi şartlar dikkate alınmaksızın incelenemeyeceği ve anlaşılamayacağı görüşündedir. Bu nedenle, emsalsiz bir şekilde geçici Anayasa değişikliği ile milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ve milletvekillerinin sistematik baskıya uğradıkları ancak bu siyasal bağlamda incelenirse anlaşılacaktır. HDP’li milletvekillerine yönelik baskılar 7 Haziran 2015 seçimlerinde alınan seçim başarısı sonrasında ve hızla büyüyen HDP’yi zayıflatmak amacıyla başlamıştır. Bu nedenle, başvurucunun tutukluluğunun keyfi olup olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bireysel başvuruda bulunmadan önce başvurucu tarafından tüketilmesi gereken iç hukukta etkili bir hukuk yolunun bulunup bulunmadığını ve başvurucunun tutukluluğunun Sözleşmede öngörülenlerden farklı saklı bir amacının bulunup bulunmadığını değerlendirmek için genel politik durumun, yasama bağışıklığının kaldırılmasının, insan haklarının durumunun, yargının genel durumunun, yargı ve yürütme arasındaki ilişkilerin ve Türkiye'deki muhaliflerin karşılaştığı baskının açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Bu bildirimde İFÖD açıklamalarını, ağırlıklı olarak beşinci soruya, yani başvurucunun karşılaştığı özgürlükten yoksun bırakmanın, bu davada, Sözleşme'nin 18. maddesi ihlal edecek şekilde 5. maddede öngörülenden başka bir amaç için uygulanıp uygulanmadığı konusuna hasredecektir. (Rasul Jafarov/Azerbaycan, no. 69981/14, §§ 153-163, 17 Mart 2016).
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.