Yayin Başvuru Numarası: 68550/17 Ramazan Demir/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2287
Başvuru Numarası: 68550/17 Ramazan Demir/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2019
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), başvurucu avukatın kendi davası ve müvekkillerinin davaları hakkında hukuki araştırma yapmak için tutuk merkezinde İnternete erişim talebinin cezaevi yetkilileri tarafından reddedilmesini içeren Ramazan Demir/Türkiye davası ile ilgili Mahkemeye görüşlerini sunmak istemektedir. Mahkeme taraflara iki soru sormuştur; başvurucunun ifade özgürlüğüne, özellikle başvurucunun Sözleşme’nin 10 § 1 anlamında bilgi ve görüşleri edinme hakkına yönelik bir müdahale bulunup bulunmadığı ve eğer müdahale varsa müdahalenin 10 § 2 madde uyarınca kanunla öngörülüp, öngörülmediği ve zorunlu olup olmadığı. Bu nedenle, bu başvuru Sözleşme’nin 10. maddesi kapsamında İnternete erişim açısından önemli konular içermektedir. İFÖD ve başvurucunun talebinin reddedilmesinin kanunla öngörülüp öngörülmediği ve Mahkemenin bu konudaki son içtihatlarına atıf ile müdahalenin 10 § 2 madde uyarınca demokratik toplumda gerekli olup olmadığına değinerek Türkiye’de İnternete erişime ilişkin yasal gelişmeler ve kanun tarafından ceza ve tutuk evlerinde belirlenen sınırlar hakkında genel bir çerçeve çizecektir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.