Yayin Başvuru Numarası: 28749/18 Tezcan KARAKUŞ CANDAN ve TMMOB /Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2288
Başvuru Numarası: 28749/18 Tezcan KARAKUŞ CANDAN ve TMMOB /Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2019
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), bu başvuruda ikinci başvurucu olan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği Ankara Şubesi'nin (“TMMOB”) yasal statüsü ve Birliğin, AİHS’in 34. Maddesi kapsamında bir sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilip edilemeyeceği konusundaki görüşlerini sunacaktır. Ayrıca Birliğin belgeye erişim talebinin, Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (GK, no.18030/11, 8.11.2016) kararında Mahkeme tarafından belirlenen kriterler ışığında Sözleşmenin 10. maddesinde korunan bir hak olarak görülüp görülemeyeceği tartışılacaktır.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.