Yayin Başvuru Numarası: 28749/18 Osman Kavala/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2289
Başvuru Numarası: 28749/18 Osman Kavala/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2018
İfade Özgürlüğü Derneği, Osman Kavala başvurusunun Türkiye’deki genel politik bağlamın göz önüne alınmadan anlaşılamayacağı ve değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Başvurucunun gözaltı ve tutukluluk durumunun keyfi olup olmadığı ve başvurucu AHİM’e başvuru yapmadan iç hukukta tüketmesi gereken bir hukuk yolu olup olmadığını değerlendirebilmek için genel politik durumun, insan haklarının durumunun ve yargı ve yürütme arasındaki ilişkinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Bu nedenle, İFÖD yorumlarını başvurucunun özgürlüğünden mahrum bırakılmasının Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen dışında bir amaçla kullanılıp kullanılmadığını ve 18.madde ihlali olup olmadığı yönündeki üçüncü soru ile sınırlı olarak paylaşacaktır (Rasul Jafarov/Türkiye, no. Azerbaycan, No.69981/14, § §153-163, Mart 17, 2016).
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.