Yayin Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 3

230
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Genel Tavsiye Kararı 3
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
1987
BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Tavsiye Kararı 3
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.