Yayin Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalıştayı Ortak Eylem Planı

2303
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalıştayı Ortak Eylem Planı
ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği
Eylem Planı
Ankara
2021
ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği olarak, Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı’nda gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile birlikte, çocuk işçiliğinin sonlandırmasına yönelik farkındalık yaratmaya söz verdik. Toplam 44 katılımcı ile 7 saat süren çalıştayda; çocuk işçiliği, çocuk emeği kavramları üzerinde duruldu. Çocuk işçiliğinin nedenleri, en çok çocuk işçi çalıştıran sektörler ve mücadele kapsamında yapılması gereken konular üzerine odaklanıldı ve grup çalışmaları yürütülerek ortak bir çözüm önerisi listesi hazırlandı. Bu rapor, 29 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilen “ICHILD Çocuk İşçiliği ile Mücadele Çalıştayı”na katılan çocukların ve gençlerin çözüm önerilerini içermektedir. Bu raporda ortaya konan çözümler; - Kişisel Düzeyde - Aile İçi Düzeyinde - Özel Sektör Düzeyinde - Devlet Düzeyinde - STK’lar Düzeyinde alınabilecek aksiyonlar üzerinde temellendirilmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Eylem Planları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.