Yayin Türkiye Cezasızlık Araştırması Raporu

2338
Türkiye Cezasızlık Araştırması Raporu
Uluslararası Şeffaflık Derneği
Raporlar
İstanbul
2015
Uluslararası Şeffaflık Derneği, Türkiye Cezasızlık Araştırması raporunu yayınladı. Gazeteciler nezdinde “cezasızlık” kavramının bilinirliğinin ve çağrıştırdıklarının belirlenmesi, gazetecilerin cezasızlıkla mücadelede medyanın rolüne dair farkındalıklarının belirlenmesi ve yolsuzlukta cezasızlığın toplumsal boyutunun vurgulanması amacıyla yapılan araştırmaya anket yöntemiyle 317 kişi katıldı. Raporda basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar, Türkiye medyasında sansür / otosansür, yolsuzluk haberleri ve kamu yararı, Türkiye’de yolsuzlukla ilgili haber yapmak, yolsuzluk haberlerinde kullanılan kavramlar ve cezasızlık kavramı ve kullanımına ilişkin veriler sunuluyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Cezasızlık
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.