Yayin Cezasızlık ve Medya

2340
Cezasızlık ve Medya
Uluslararası Şeffaflık Derneği
Raporlar
İstanbul
2015
2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılma amacını taşımaktadır. Derneğimiz, yolsuzluğun azaltılması yönündeki çalışmaları kapsamında kamu kesimi, iş dünyası, sendikalar, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri gibi konuyla ilgili tüm tarafları bir araya getirerek faaliyetlerinde bu çok aktörlü işbirliğini esas almaktadır. Bu rapor ile de dosyalara getirilen kısıtlama-gizlilik kararları ve yayın yasaklarından yola çıkılarak cezasızlık ve medya araştırması yapılmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Cezasızlık
Gazeteciler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.