Yayin BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 36 No2lu Genel Tavsiye Kararı: Kolluk kuvvetleri tarafından ırksal profilleme yapılmasının önlenmesi ve bununla mücadele

2348
BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 36 No2lu Genel Tavsiye Kararı: Kolluk kuvvetleri tarafından ırksal profilleme yapılmasının önlenmesi ve bununla mücadele
BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
2020
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Kasım 2017’de gerçekleştirilen 92. oturumu esnasında “Günümüz dünyasında ırk ayrımcılığı: ırksal profilleme, etnik temizlik ve zorluklar” başlıklı bir tematik istişare düzenlemiş ve istişare sonrasında bir genel tavsiye kararı hazırlanması gerektiğini belirtmişti. 2019 yılında taslak halde yayınlanan Kolluk kuvvetleri tarafından ırksal profilleme yapılmasının önlenmesi ve bununla mücadele edilmesine ilişkin 36 (2020) sayılı genel tavsiye kararı, 24 Kasım 2020’de resmi olarak tamamlandı. Sekiz bölümden oluşan 36 sayılı genel tavsiye kararı, yerleşik ilke ve uygulamaları ele alarak bu kavramın kapsamını belirlemekte, bir tanım ortaya koyarak taraf devletlere sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmakta ve şöyle demektedir: “Irksal profilleme terimine Sözleşmede açıkça yer verilmemiş olsa da bu durum, Komiteyi ırksal profilleme uygulamalarını tanımlamaktan ve ırksal profillemeyle Sözleşmede belirtilen standartlar arasındaki ilişkiyi keşfetmekten alıkoymamıştır.” Genel tavsiye kararında ırksal profillemenin sonuçları ve gelişen teknolojilerin etkisine de yer veren Komite, bu metni mevzuat, politika, eğitim ve hesap verilebilirlik eksenlerinde taraf devletler başta olmak üzere tüm paydaşlara yönelik tavsiyelerle tamamlamaktadır. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından gayrı-resmi çevirisi yapılan 36 sayılı genel tavsiye kararına buradan erişebilirsiniz.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.