Yayin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme

235
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1979
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 19 Aralık 1979 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.