Yayin 1990'lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci

2350
1990'lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Emel Ataktürk Sevimli, Esra Kılıç, Gülistan Zeren, Melis Gebeş, Özlem Zıngıl
Raporlar
İstanbul
2021
Hafıza Merkezi tarafından hazırlanan bu çalışma, Türkiye'de ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlık sorununa ve özellikle yargının tutumunun bu bağlamdaki rolüne dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Cezasızlık
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.