Yayin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 60. Oturum Sonuç Gözlemleri

2359
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 60. Oturum Sonuç Gözlemleri
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2012
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin 29 Mayıs-15 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 60. Oturumunda Sözleşmenin 44. Maddesi Uyarınca Taraf Devletler tarafından Sunulan Raporların Değerlendirilmesi ile hazırlanan Türkiye Sonuç Gözlem raporu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.