Yayin Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin Türkiye 6. Periyodik Raporuna İlişkin Nihai Yorumları (12-30 Temmuz 2010)

236
Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin Türkiye 6. Periyodik Raporuna İlişkin Nihai Yorumları (12-30 Temmuz 2010)
BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2010
BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 12-30 Temmuz 2010 tarihli 46. oturumda belirlenen nihai yorumlar.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadın Hakları
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.