Yayin Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2020

2364
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2020
Toplumsal Haklar ve araştırmalar Derneği (TOHAD); Süleyman Akbulut, Ceren Taşköprü
Raporlar
Ankara
2021
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, engelli bireylerin yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla bir izleme çalışması yapmış ve sonucunda da tüm paydaşların; kamu kurum ve kuruluşlarının Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK), üniversitelerin, aktivistlerin yaralanacağı bu raporu hazırlamıştır. Hrant Dink Vakfı Sivil Toplum Geliştirme Programı desteği ile yapılan Bu çalışma kapsamında engelli bireylerin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddetin boyutları anlaşılmaya çalışılmış, kişisel hareketlilik ve rehabilitasyon haklarından ne derece yaralandıkları ölçülmeye çalışılmış, yaşam standartlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma yapılırken, EHS’nin ilgili maddeleri esas alınmış, bu maddelerin içeriği kullanılarak perspektif belirlenmiştir. Hazırladığımız bu yayınla, araştırma konusu olan alanlarda yaşanan sorunların çözümü ve haklardan yararlanma oranlarını arttırılmasına katkı sağlanması temel beklentimizdir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Engelli Kişiler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.