Yayin BM Engelli Hakları Komitesi Nihai Raporu 2019

2365
BM Engelli Hakları Komitesi Nihai Raporu 2019
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi
Nihai Gözlem Raporu
Birleşmiş Milletler
2019
Komite, 13 – 14 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği 439. ve 440. Toplantılarında Türkiye’nin sunduğu ilk raporu incelemiş ve 28 Mart 2019 tarihinde düzenlenen 460. toplantısında nihai gözlemleri kabul etmiştir. Komite, Türkiye’nin Sözleşme kapsamında yerine getirilmesini talep ettiği maddeleri ayrıntılı bir biçimde belirtmiştir. Komite nihai raporunda, endişe veren başlıca alanlar ve tavsiyeler bölümünde her hak bakımından değerlendirmeler yapmış devletin yükümlülüklerini hatırlatmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.