Yayin 2012 Yılı İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu

2372
2012 Yılı İnternet Medyası Çocuk Hak İhlali İzleme Raporu
Göç ve İnsani Yardım Vakfı
Medya İzlem Raporu
Diyarbakır
2012
Göç Vakfı olarak 2012 yıllık izleme ve raporlama çalışmalarımız sonucunda, genel olarak ülkemizde çocuklara yönelik hak ihlallerinin her geçen gün daha da derinleşerek katlandığını görmekteyiz. Basın ve medyada her gün karşılaştığımız ve istisna gibi görünen hak ihlallerinin izleme ve raporlama çalışmaları sonucunda ne boyutlarda olduğu çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin izleme ve raporlama çalışmalarının nedenli önemli olduğu bir kez daha kendini göstermektedir. Raporun hazırlanmasında BM ÇHS’ ye uygun olarak 0–18 yaş arası bireyler çocuk olarak kabul edilmiştir. Rapor 01.01.2012– 31.12.2012 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Rapordaki ihlal verileri, yerel medya ve yaygın medya sitelerinin taraması ile elde edilen bulgulardır. Raporun hazırlanmasında bakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarına yapılan bilgi edinme başvuruları, TBMM’de verilen yazılı soru önergeleri ve önergelere verilen cevaplar da taranmıştır. Raporun hazırlanmasında Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi verilerinden ve BM Çocuk Hakları Komitesi Türkiye tavsiyelerinden yararlanılmıştır. Tespit edebildiğimiz hak ihlallerine ilişkin veriler haritalanmıştır. İhlal haritasına internet üzerinden http://www.gocvakfi.org.tr/ihlal/ adresinden ulaşılabilir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.