Yayin Sağlık 2023 Forum Web Sitesi

2384
Sağlık 2023 Forum Web Sitesi
Sağlık 2023 Forum Yazarları
Görsel İşitsel Materyal
Türkiye
2021
Forum Sağlık 2021 web sitesi, "pandeminin ortasında nasıl bir sağlık sistemini Türkiye’nin 2022 vasatında tartışmak ve bu tartışmayı yüz yıllık bir Cumhuriyet deneyimi üzerinden daha iyisini isteyerek sağlık üzerinden katkı koymak heyecanıyla herkese açık sürdürmek." iddiasıyla yola çıkan, tüm kamuoyuna açık bir forum sitesidir.
Faydalı Bağlantılar
Girişim/Platform/Anonim Ağ
Sağlık Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.