Yayin İnsan Hakları Okulu Blog Sitesi

2399
İnsan Hakları Okulu Blog Sitesi
İnsan Hakları Okulu Derneği
Dergi/Blog
Ankara
2021
İnsan Hakları Okulu: Blog, Türkiye’de ve dünyada insan haklarının kuramsal ve pratik yönleriyle tartışıldığı, güncel insan hakları meselelerinin ele alındığı, evrensel insan hakları nosyonunu yeniden gündeme taşımayı arzulayan, eleştirel bir çevrimiçi platformdur. İnsan hakları alanına dair tartışmaların zenginleştirilmesinin yanı sıra yeni yöntem arayışlarına ve savunuculuk taktiklerinin tartışılmasına zemin sunmayı hedeflemektedir. Blog’un önemli amaçlarından biri, küresel insan hakları gündeminin takip edilmesi suretiyle yerel ve uluslararası aktörler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve bu süreçte oluşabilecek dil engelinin aşılmasıdır. Bu çerçevede çeviriler aracılığıyla farklı insan hakları blogları ve gündemleri ile ortaklıklar yürütülecektir.
Faydalı Bağlantılar
Ulusal STK'lar
Genel
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.