Yayin Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler

24
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Birleşmiş Milletler
Temel Prensip
Birleşmiş Milletler
1990
Bu temel prensipler, kanun adamlarının adalet dağıtımında, yaşama hakkının, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin korunmasında oynadıkları rolün önemine, kamu güvenliğini ve toplumsal barışı korumak için taşıdıkları sorumluluğa ve onların niteliklerinin, eğitimlerinin ve davranışlarının önemine dikkat etmek gerekli olduğundan kanun adamları ile yargıçlar, savcılar, avukatlar, yürütme ve yasama organı mensupları gibi diğer kişilerin ve kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Genel Kurulu/Konferansı
Temel Prensipler
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.