Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar

240
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar
İnsan Hakları Genel Direktörü Gilles Dutertre
Kitap
Avrupa Konseyi
2005
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar, Mahkemenin oluşturduğu ve gittikçe genişleyen içtihadın anlaşılması için akılcı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki kitap Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içtihadının eksiksiz bir analizini sunmaktan çok Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve protokollerinde yer alan başlıca hükümleri açıklayan önemli karar örneklerini ele almaktadır. Yararlanılan başlıca kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarıdır, ancak bunun yanında Mahkemenin konuyla ilgili hükmünün bulunmadığı konularda Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun kararlarına da değinilmiştir.
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.