Yayin Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi Raporu

2401
Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi Raporu
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Gölge Rapor
İstanbul
2021
Türkiye’de Erkek Şiddetinin ve Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarının Çocuk Haklarına Etkisi gölge raporu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 91. oturumunda sunulmak üzere hazırlanmıştır. 2021 yılı Mart – Eylül ayları arasında yaptığımız odak grup çalışmaları ve bilgi edinme başvurularını içeren izlemeden ve 2020 Ocak-2021 Eylül tarihleri arasında Mor Çatı’nın çocuk çalışmasına ilişkin verilerden doğan bu rapor, kadınlara yönelik erkek şiddetinin ve erkek şiddetiyle mücadele mekanizmalarının işleyişinin çocukları nasıl etkilediğini konu almaktadır. Raporun yazımında, şiddete maruz kalan kadınların çocukları ve şiddete maruz kaldığı için Mor Çatı’dan destek alan çocukların deneyimleri yol gösterici olmuştur. Bu deneyimler Mor Çatı’nın veri tabanında kayıtlı dayanışma bilgilerinin ve çocuklarla çalışan sosyal çalışmacıların paylaştığı yazılı tanıklıkların bir araya gelmesiyle ortaya konmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.