Yayin Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek 8 Sayılı Protokol

241
Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek 8 Sayılı Protokol
Avrupa Konseyi
Sözleşme
Avrupa Konseyi
1985
4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmış olan Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine (bundan böyle “Sözleşme” diye anılacaktır) ek işbu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun çalışma usulünün geliştirilmesi ve özellikle süratlendirilmesi amacıyla Sözleşmenin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin arzu edilir olacağını düşünerek, bu Protokolü imzalamıştır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.