Yayin Tükenmeyen İç Hukuk Yolları - KHK'lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller Raporu

2416
Tükenmeyen İç Hukuk Yolları - KHK'lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller Raporu
Yaşam Hakları Derneği
Raporlar
İstanbul
2021
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK mağdurları adil yargılanma, kendini savunma, masumiyet karinesi, yasalar karşısında eşitlik, kanunsuz ceza olmaz ilkesi, etkili başvuru ve bilgi almak gibi temel haklardan yararlanamamaktadır. Söz konusu hak ihlallerine ve uzman görüşlerine raporumuzda detaylı olarak yer vererek, KHK’lıların 5 yıldır adalete erişimlerinin nasıl engellendiğini bu çalışmamızla gözler önüne sermeyi amaçladık. Çalışmanın ilk aşamasında derinlemesine görüşmeler yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında KHK ile ihraç edilmiş ve OHAL Komisyonu’na başvuruda bulunmuş 13 katılımcı ile görüşülmüştür. Ayrıca HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak ve barış akademisyeni, hukukçu Cenk Yiğiter ile uzman görüşmeleri yapılmıştır. Daha sonra geniş katılımlı online anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketi 897 KHK’lı cevaplamıştır. Projenin başlangıcından sonuna kadar literatür çalışması yapılarak bilgiler güncellenmiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Mağdurlar/Olayzedeler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.