Yayin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin 1-5 Temmuz 2013 Türkiye Ziyareti raporu

242
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin 1-5 Temmuz 2013 Türkiye Ziyareti raporu
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks
Yerinde Gözlem Raporu
Avrupa Konseyi
2013
Komiser Nils Muižnieks ve ekibi 1-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Komiser devlet yetkilileriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunmuştur. Mevcut rapor, Komiser’in ziyareti esnasında ele alınan konulara dayalı olup, aşağıdaki insan hakları sorunları üzerinde odaklanmaktadır: - Özellikle toplumsal olaylar bağlamında kolluk görevlilerinin davranışları - İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
İnsan Hakları Komiseri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.