Yayin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi

243
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi
Avrupa Konseyi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2000
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Cinsel Sömürü Amacıyla İnsan Ticaretine Karşı Eylem konulu 11 Sayılı Tavsiye kararı.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Konseyi
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.