Yayin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ Evrensel Periyodik İnceleme Üzerine Çalışma Grubunun Ocak 2020 Tarihli 35. Oturumu 18 Temmuz 2019’da Sunulan TÜRKİYE ÜZERİNE EPİ ORTAK PAYDAŞ RAPORU

2433
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KONSEYİ Evrensel Periyodik İnceleme Üzerine Çalışma Grubunun Ocak 2020 Tarihli 35. Oturumu 18 Temmuz 2019’da Sunulan TÜRKİYE ÜZERİNE EPİ ORTAK PAYDAŞ RAPORU
Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) & Freemuse
Gölge Rapor
Türkiye
2019
P24, SUSMA Platformu’nun ülke çapındaki ağı aracılığı ve Freemuse’un işbirliğiyle, her iki kuruluşun da sanatsal ve kültürel özgürlüğü savunan farklı birçok paydaşla yaptığı çalışmalara ve ifade özgürlüğü ihlallerini belgelemek için süregiden çalışmalara dayanarak, Türkiye’nin Üçüncü Tur Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) sürecine katkı sunmaktan memnuniyet duymaktadır. Kurumlarımız, Türkiye’nin ifade özgürlüğüne, yaratıcılığa ve sanata ilişkin uluslararası insan hakları anlaşmalarının getirdiği yükümlülüklere uymasının yanı sıra kendi anayasasında bulunan güvenceler kapsamındaki yükümlülüklere ve Türkiye'nin ilk tur (2010) ve ikinci tur (2015) EPİ sürecinde kabul ettiği tavsiye kararlarına uyumunu mercek altına almaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İfade Özgürlüğü
Gazeteciler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.