Yayin Türkiye'de Sansür ve Otosansür: Aralık 2017 - Aralık 2018

2437
Türkiye'de Sansür ve Otosansür: Aralık 2017 - Aralık 2018
Sansüre ve Otosansüre Karşı Platform (P24)
Raporlar
İstanbul
2018
Bu rapor, Aralık 2017-Aralık 2018 dönemindeki sansür ve otosansür vakalarını kapsıyor. Türkiye, bu 12 aylık sürenin 7,5 ayını Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması altında geçirdi. Toplam 729 gün süren ve bu süre zarfında her üç ayda bir gözden geçirilerek yedi kez uzatılan OHAL, 19 Temmuz 2018’de nihayet kaldırıldı. Ancak Resmî Gazete’de 31 Temmuz 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı yasa ile, özgür ifadenin engellenmesini ve her alanda sansürü kolaylaştıran uygulamaların birçoğunun OHAL sonrasında da devamı sağlandı, fiilen “sürekli OHAL” ya da bir nevi “olağanlaştırılmış OHAL” evresine geçildi.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İfade Özgürlüğü
Gazeteciler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.