Yayin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 1876 sayılı cezasızlığı yok etme ihtiyacı konulu Tavsiye Kararı

244
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 1876 sayılı cezasızlığı yok etme ihtiyacı konulu Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Genel Tavsiye Kararı
Avrupa Konseyi
2009
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Yaz Oturumunda Alınan 24.06.2009 tarihli 1876 sayılı tavsiye kararı: Avrupa'da insan hakları durumu: Cezasızlığı yok etme ihtiyacı
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Parlamenterler Meclisi
Cezasızlık
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.