Yayin Yasaksız Meydan Podcast Serisi

2441
Yasaksız Meydan Podcast Serisi
Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
2022
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak 2015 yılından beri Türkiye’de barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik ihlalleri izleme ve raporlama çalışması yapıyoruz. Bulgularımız Barışçıl Toplanma Özgürlüğü’nün yasak- lamalar, kısıtlamalar, müdahalelerle neredeyse kullanılmaz hale getirildiğini ve ihlallerin toplumun farklı kesimlerinin ve farklı görüşten grupların demokratik katılımını, söz ve taleplerini ifade etmelerini engellediğini göstermektedir. #YasaksızMeydan podcast serisi, bu engellere muhatap olan ayrımsız herkes için, sözlerini söyleyebilecekleri bir mecra olmak üzere yola çıkıyor.
Görsel İşitsel Materyaller
Podcast
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.