Yayin Şiddetsiz Eylem Stratejisi El Kitabı

2444
Şiddetsiz Eylem Stratejisi El Kitabı
The Ruckus Society
El Kitabı/Kılavuz
Amerika Birleşik Devletleri
Eylemler bir kuşağı güçlendirebilir, bir konunun uluslararası gündeme gelmesini sağlayabilir ve politik bir değişimi zorlayabilir. Yine de eylemler zayıf şekilde gerçekleştirilebilir ve grubunuza veya hedeflerinize zarar verebilir. Bu el kitabı, stratejik eylem tasarımı konusunda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. El kitabı The Ruckus Society tarafından hazırlanmış ve Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. “Doğrudan eylem” The Ruckus Society için şu anlama gelmektedir; etkisinin derhal görüldüğü eylemlerin/fiillerin politik veya sosyal kazanım elde etmek ve güç dinamiklerinin adaletsizliğine karşı çıkmak amacıyla stratejik kullanımıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.