Yayin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Seçimler: Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi

2449
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Seçimler: Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi
Birleşmiş Milletler
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2021
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Seçimler: Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi‘ni Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevirdi. “İnsan Hakları ve Seçimler: Seçimlere İlişkin İnsan Hakları Standartları Rehberi” güncel olarak seçme ve seçilme hakkı ile insan hakları konusunda oluşturulmuş en kapsamlı kaynaktır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Seçme ve Seçilme Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.