Yayin Yuvarlak Masa: İnsan Haklarında Kriz - I

2459
Yuvarlak Masa: İnsan Haklarında Kriz - I
İnsan Hakları Okulu: Blog; Füsun Üstel, Gönenç Hacaloğlu, Ezgi Duman, Kerem Altıparmak ve Gamze Rezzan Sarışen
Dergi/Blog
Ankara
2022
İnsan Hakları Okulu: Blog’un İnsan Haklarında Kriz başlıklı ilk Yuvarlak Masa Toplantısı Füsun Üstel moderatörlüğünde Gönenç Hacaloğlu, Ezgi Duman, Kerem Altıparmak ve Gamze Rezzan Sarışen’in katılımı ile gerçekleştirildi. Kriz kavramının işlevi ve insan hakları alanındaki kriz üzerine yürütülen tartışmanın ilk kısmını yayımlıyoruz.
Faydalı Bağlantılar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.